Tăng thông số PHP trong hosting cPanel

Admin
12/05/23
0

Việc thay đổi thông số PHP.ini trên Shared Hosting Cpanel giúp bạn tăng thông số PHP mặc định trong hosting cPanel lên, giúp bạn có thể cài demo theme WordPress không bị treo giữa chừng, tăng giới hạn upload file khi cài đặt theme, ngoài ra giúp website của bạn hoạt động ổn định hơn. Đây là một thủ thuật tuyệt vời để tối ưu website trên cPanel.
Khi muốn tăng các thông số PHP trong hosting cPanel ta làm như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Tăng thông số PHP trong hosting cPanel
Tăng thông số PHP trong hosting cPanel 5

Bước 2: Search “Select PHP version” ở thanh tìm kiếm góc trên bên phải và click chọn.

Tăng thông số PHP trong hosting cPanel
Tăng thông số PHP trong hosting cPanel 6

Bước 3: Click chọn Option > Điều chỉnh các thông số.

Tăng thông số PHP trong hosting cPanel
Tăng thông số PHP trong hosting cPanel 7

Các thông số có thể chỉnh sửa:

  • max_execution_time: Tùy chỉnh thời gian tối đa để thực thi PHP.
  • max_input_time: Thời gian tối đa để PHP phân tích dữ liệu nhập vào, -1 là không giới hạn.
  • memory_limit: Bộ nhớ tối đa mà PHP được phép sử dụng.
  • post_max_size: Thiết lập kích thước dữ liệu tối đa được gởi đi.
  • upload_max_filesize: thiết lập kích thước tập tin tối đa được phép tải lên máy chủ thông qua PHP.
Tăng thông số PHP trong hosting cPanel
Tăng thông số PHP trong hosting cPanel 8

Sau khi thực hiện đúng các bước trên, bạn đã tăng được thông số PHP thành công vào cPanel của mình. Chúc bạn thực hiện thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *