Xử lý lỗi “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance” trên các website sử dụng mã nguồn WordPress

Trong quá trình update hoặc nâng cấp phiên bản WordPress cho website, có thể sẽ gặp trường hợp lỗi hiển thị thông báo lỗi Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute. Làm cho tất cả những trang của website sẽ không thể truy cập được.

Nguyên nhân trong quá trình nâng cấp, hệ thống WordPresssẽ tự động chèn file .maintenance vào thư mục Document root, khi quá trình update hoàn thành file .maintenance trên sẽ tự động xóa bỏ và hoạt động của website sẽ trở lại bình thường. Với trường hợp quá trình này bị lỗi ở 1 giai đoạn nào đó, và file .maintenence không bị xóa. Do vậy, thông báo “Briefly Unavailable for Scheduled Maintenance. Check back in a minute” vẫn còn hiển thị.

Để khắc phục vấn đề này, chúng ta cần thực hiện xóa bỏ file này đi trong thư mục Document Root bằng cách đăng nhập vào server qua tài khoản ftp, hoặc giao diện cPanel hosting truy cập vào thư mục root và loại bỏ file này đi

Sau khi xóa file .maintenence, hoạt động của website sẽ trở lại bình thường. 

Bình luận bài viết (0 bình luận)