Cách tự động xóa default image link trong WordPress

WordPress giúp bạn dễ dàng tải lên hình ảnh và tạo thư viện hình ảnh....