Cách tắt Disqus trên bài đăng tùy chỉnh trong WordPress

Bạn cần tắt Disqus trên bài đăng tùy chỉnh trong WordPress? Đôi khi, nhận xét...