Cách thêm video vào comment WordPress bằng oEmbed

Cho phép người dùng tải lên tệp, thêm link YouTube, nhúng tweet, hoặc chia sẻ...