Cách tạo catalog sản phẩm trong WordPress dễ dàng, chi tiết

Bạn có muốn tạo catalog sản phẩm trong WordPress mà không cần thêm giỏ hàng...