Đổi tên theme WordPress cực kỳ đơn giản

Khi sử dụng theme WordPress mà bạn không muốn public tên theme đã cài đặt...