Có nên cho plugin thu thập dữ liệu trong WordPress không?

Nhiều người dùng quan tâm liệu việc chia sẻ dữ liệu sử dụng trang web...