Ẩn nút thêm vào giỏ hàng hoặc giá trong WooCommerce

Admin
31/03/23
0

Vì một lý do gì đó, mà bạn muốn ẩn nút thêm vào giỏ hàng hoặc ẩn cả giá trong trong WooCommerce ra khỏi trang thông tin sản phẩm thì sau đây Mailinhwp.vn chia sẻ với bạn 1 số đoạn code giúp bạn điều đó. Bạn chỉ việc mớ tệp functions.php trong theme của bạn chèn vào lưu lại là xong.

Ẩn nút thêm vào giỏ hàng trong WooCommerce

Để ẩn nút thêm vào giỏ hàng bạn sử dụng đoạn code dưới đây

/**
 * Hides the add-to-cart button from the product
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
add_action( 'init', 'paulc_hide_add_to_cart_button', 1000 );
function paulc_hide_add_to_cart_button() {
  add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', '__return_null' );
  add_filter( 'wc_get_template', 'paulc_wc_get_template', 90, 2 );
}
/**
 * Hides the add-to-cart button from the single product page
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
function paulc_wc_get_template( $located, $template_name ) {
	$new_path = get_stylesheet_directory_uri() . '/woocommerce/no-add-to-cart-button.php';
  $templates = array(
  	'single-product/add-to-cart/simple.php',
    'single-product/add-to-cart/grouped.php',
    'single-product/add-to-cart/variable.php',
    'single-product/add-to-cart/external.php'
  );
  if( in_array( $template_name, $templates ) ) {
  	return $new_path;
  }
  return $located;
}

Những trường hợp khác ở dưới đây trước khi thêm code vào, đầu tiên chúng ta sẽ tạo một tệp PHP mới đặt tên là “no-add-to-cart-button.php” và lưu vào thư mục:  themecuaban/ woocommerce.
Nếu thư mục woocommerce không có sẵn trong thư mục chủ đề của bạn, bạn sẽ tạo tệp PHP đó ở đây.

Ẩn Giá và Nút thêm vào giỏi hàng với tất cả Khách hàng

Mở tệp functions.php của bạn và copy code sau vào cuối tệp.

Mở tệp functions.php của bạn và thả mã sau vào cuối tệp.
/**
 * Hides the price and add-to-cart button from the product
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
add_action( 'init', 'paulc_hide_price_add_to_cart_button', 1000 );
function paulc_hide_price_add_to_cart_button() {
	add_filter( 'woocommerce_get_price_html', '__return_false' );
  add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', '__return_null' );
  add_filter( 'wc_get_template', 'paulc_wc_get_template', 90, 2 );
}
/**
 * Hides the add-to-cart button from the single product page
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
function paulc_wc_get_template( $located, $template_name ) {
	$new_path = get_stylesheet_directory_uri() . '/woocommerce/no-add-to-cart-button.php';
  $templates = array(
  	'single-product/add-to-cart/simple.php',
    'single-product/add-to-cart/grouped.php',
    'single-product/add-to-cart/variable.php',
    'single-product/add-to-cart/external.php'
  );
  if( in_array( $template_name, $templates ) ) {
  	return $new_path;
  }
  return $located;
}

Ẩn Giá và Nút nút thêm vào giỏ hàng khi khách hàng chưa đăng nhập

Mở tệp functions.php của bạn và copy code sau vào cuối tệp.

Mở tệp functions.php của bạn và thả mã sau vào cuối tệp.
/**
 * Hides the price and add-to-cart button from the product
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
add_action( 'init', 'paulc_hide_price_add_to_cart_button', 1000 );
function paulc_hide_price_add_to_cart_button() {
	if( is_user_logged_in() )
  	return; 
	add_filter( 'woocommerce_get_price_html', '__return_false' );
  add_filter( 'woocommerce_loop_add_to_cart_link', '__return_null' );
  add_filter( 'wc_get_template', 'paulc_wc_get_template', 90, 2 );
}
/**
 * Hides the add-to-cart button from the single product page
 * 
 * @copyright paulchinmoy.com
 * @author Paul Chinmoy
 **/
function paulc_wc_get_template( $located, $template_name ) {
	$new_path = get_stylesheet_directory_uri() . '/woocommerce/no-add-to-cart-button.php';
  $templates = array(
  	'single-product/add-to-cart/simple.php',
    'single-product/add-to-cart/grouped.php',
    'single-product/add-to-cart/variable.php',
    'single-product/add-to-cart/external.php'
  );
  if( in_array( $template_name, $templates ) ) {
  	return $new_path;
  }
  return $located;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *